Felhasználási feltételek

Hatálybalépés napja: 2021.03.01.

1. A Felhasználási feltételek tartalma

Ezen dokumentum a Food&Tracker weboldal és webapplikáció használatát szabályozza, mely a https://foodandtracker.com (továbbiakban: Food&Tracker.com vagy Food&Tracker weboldal és webapplikáció vagy weboldal és/vagy webapplikáció) internet címen érhető el.

A dokumentum tartalma a weboldal minden Látogatójára és a webapplikáció minden Felhasználójára vonatkozik.

Minden Látogató/Felhasználó a weboldal és/vagy webapplikáció használatával teljes egészében elfogadja ezen Felhasználási feltételeket.

1.1. Definíciók:

1.1.1. Felhasználó/Látogató:

Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki ellátogat a Food&Tracker weboldalra és igénybe veszi az ott megtalálható tartalmakat és szolgáltatásokat.

1.1.2. Szolgáltatás:

A Food&Tracker weboldalon elérhető valamennyi funkció, a webapplikációt is beleértve.

2. Az applikáció használata

2.1. Az applikáció elérhetősége

Food&Tracker weboldal és webapplikáció a https://foodandtracker.com internet címen érhető el ingyenes verzióban. A weboldalt bárki használhatja regisztráció nélkül. A webapplikáció igénybevételéhez saját fiók szükséges, amelyet regisztráció útján lehet létrehozni.

2.2. Ki használhatja a szolgáltatást

A szolgáltatást 18 éven felüliek és 65 év alattiak számára javasoljuk elsősorban, mivel a weboldalon és webapplikációban fellelhető – a WHO által is használt – kalkulátorok az előbb említett korcsoport számára mutatnak releváns értékeket. 18 év alattiak csak nagykorú felügyelete mellett használhatják a szolgáltatást és adhatnak meg személyes adatokat.

2.3. Saját fiók létrehozása

A webapplikáció funkcióinak használata regisztrációhoz kötött, így amennyiben a Felhasználó ezen szolgáltatást szeretné igénybe venni, első lépésként saját fiókot kell létrehoznia.

A regisztráció során egy valós e-mail címet és egy jelszót kell megadnia a Felhasználónak. A regisztráció véglegesítéséhez a Food&Tracker.com egy e-mailt küld a Felhasználó által beregisztrált e-mail címre. Nem áll módjában a Food&Tracker.com-nak felelősséget vállalni az esetlegesen, a levelező rendszer által blokkolt (spam) levelekért vagy a rosszul megadott e-mail címért.

Első bejelentkezéskor a Felhasználónak meg kell adnia bizonyos kötelező, személyes adatokat (ahogyan azt az Adatkezelési tájékoztatóban megtalálható irányelvek is szabályozzák). Fontos, hogy ezek az adatok valós információkat tartalmazzanak, mert csak így tudja a Food&Tracker.com biztosítani, hogy a webapplikáció funkciói a legmegbízhatóbban működnek.

Minden regisztrált Felhasználónak joga van a korábban létrehozott fiókját törölni, ahogy azt az Adatkezelési tájékoztatóban megtalálható irányelvek is szabályozzák.

2.4. Szolgáltatások módosítása és megszüntetése

Food&Tracker.com folyamatosan törekszik a weboldal és webapplikáció szolgáltatásainak javítására és fejlesztésére. Az új funkciók bevezetéséhez, illetve a meglévő funkciók átdolgozásához és javításához szükség lehet a korábbi funkciók ellenőrzésére és monitorozására, illetve átmeneti felfüggesztésére vagy végleges törlésére. Food&Tracker.com fenntartja a jogot, hogy bármikor átmenetileg felfüggesztheti vagy véglegesen törölheti a szolgáltatások biztosítását a Felhasználók számára, bármilyen fajta előzetes tájékoztatás nélkül.

2.5. A szolgáltatás karbantartása

Food&Tracker.com jogosult a weboldal és webapplikáció karbantartása miatt bármikor szüneteltetni a szolgáltatást előzetes tájékoztatás nélkül. Felhasználó tudomásul veszi, hogy kivételes esetekben a folyamatos működés a Food&Tracker.com tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor természetesen a Food&Tracker.com a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban igyekszik a hibát kiküszöbölni és a szolgáltatást visszaállítani, de időbeli garanciát nem áll módjában vállalni a helyreállítás tekintetében.

2.6. Kompatibilitás

Food&Tracker.com nem tudja garantálni, hogy a weboldal és webapplikáció kompatibilis a Felhasználó által használt eszközzel. Ha a Felhasználónak bármilyen kérdése merülne fel a kompatibilitást illetően info@foodandtracker.com elérhetőségen jelezheti.

A szolgáltatás működéséhez Internet hozzáférés szükséges. Nem áll a Food&Tracker.com módjában felelősséget és garanciát vállalni az esetlegesen fellépő hálózati hibákért, az információ késéséért vagy elvesztésért. Food&Tracker.com szolgáltatásainak nem része a Felhasználó Internetkapcsolatának biztosítsa, valamint Food&Tracker.com nem vállalja át a Felhasználó Internet elérési költségeit.

2.7. A weblap biztonsága

Fontos a Food&Tracker.com számára a Felhasználóinak biztonsága. Mindent elkövet annak érdekében, hogy a Felhasználók személyes adatai, a felhasználók által létrehozott saját tartalom és a regisztrált fiókok biztonságban legyennek. Ennek ellenére nem tudja garantálni, hogy illetéktelen, harmadik személyek nem lesznek képesek feltörni a biztonsági intézkedéseket. Az info@foodandtracker.com e-mail címen a Felhasználó azonnal jelezni tudja, amennyiben bármilyen tényleges vagy feltételezett jogosulatlan hozzáférést tapasztal a fiókjának használatakor.

Felhasználó nem kísérelheti és nem sértheti meg a Food&Tracker weboldal és webapplikáció biztonságát. Felhasználó nem vizsgálhatja a Food&Tracker.com sebezhetőségét, kémlelését és tesztelését. Felhasználó nem tehet kísérletet számára jogosulatlan információ hozzáférésére. Felhasználó nem zavarhatja meg a Food&Tracker weboldal és webapplikáció működését a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a weboldalon és a webapplikációban, a weboldal és webapplikáció túlterhelése, elárasztása levelekkel, összeomlasztása, nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások hirdetését és vírusokat. Felhasználó beleegyezését adja abba, hogy nem használ olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megkísérli megzavarni vagy megzavarja a Food&Tracker weboldal és webapplikáció rendeltetésszerű működését.

3. A tartalom használata és tulajdonjog

3.1. Definíciók:

Tartalom: Minden fellelhető információ ami megtalálható a Food&Tracker weboldalon és webapplikációban.
A tartalomnak két fajtáját különböztetjük meg:

3.2. Tulajdonjog

Food&Tracker.com birtokolja a tulajdonjogát az alap adatbázisnak.

3.3. A tartalom használata, megosztása és megtartása

Jelen Felhasználási feltételek betartásával korlátozott, visszavonható, személyes, nem átruházható és nem kizárólagos jogot és licencet biztosít a Food&Tracker.com a Felhasználóknak a weboldalon és webapplikációban elérhető minden tartalom és funkció használatához.

Az alap adatbázisként elérhető tartalmat a Felhasználó nem használhatja kereskedelmi célokra a Food&Tracker.com beleegyezése nélkül, illetve a teljesség igénye nélkül a következőket sem teheti: adatok másolása, módosítása, származtatott alkotások létrehozása, visszafejtése, eladása, átruházása, allicencbe adása vagy egyéb kereskedelmi célú felhasználása.

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Food&Tracker.com-nak joga van a Felhasználó előzetes tájékoztatása nélkül, a Felhasználó által létrehozott tartalmat bármilyen módon figyelemmel követni, közzétenni, módosítani vagy törölni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy sérti a Felhasználási feltételeket és/vagy a Felhasználási irányelveket.

A Felhasználó nem jogosult semmilyen kompenzációra vagy egyéb kifizetésre a Food&Tracker.com részéről saját tartalom létrehozása miatt.

3.4. A tartalom helyessége

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Food&Tracker.com nem egy orvosi alkalmazás és a weboldalon és webapplikációban felelhető tartalom helyességét nem tudja garantálni, mivel a tartalom nincs ellenőrizve szakemberek által.

A Food&Tracker.com nem garantálja az élelmiszer adatok, tápanyag értékek, receptekkel és a különböző funkciók által használt kalkulátorokkal kapcsolatos információk pontosságát, teljességét, hasznosságát és helyességét, - azokat Felhasználó kizárólagosan saját felelősségére alkalmazza, használja fel.

Minden esetben javasolt, hogy a Felhasználók forduljanak szakemberhez és konzultáljanak orvosokkal és diatetikusokkal az étrendjüket és a számukra szükséges kalória bevitelt illetően.

3.5. Felhasználási irányelvek

3.5.1. Alap adatbázis:

Felhasználó tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy ezen adatokat nem módosítja, másolja, értékesíti, ruházza át, nem adja allicencbe és nem hoz létre származtatott alkotást.

3.5.2. Szolgáltatások kereskedelmi használata

Felhasználó tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy az Alap adatbázis tartalmát nem értékesíti harmadik félnek, nem használja a saját weboldalának forgalomnövekedéséhez vagy egyéb kereskedelmi célokra.

3.5.3. Kapcsolódás a szolgáltatásokhoz

Amennyiben a Felhasználó hivatkozni szeretne a Food&Tracker.com weboldalon és webapplikációban fellelhető tartalomra, szolgáltatásokra és funkciókra, úgy az alábbi szabályokat kell követnie:

4. Közösségi irányelvek

4.1. Közösségi felületek

Food&Tracker.com megtalálható a Facebookon, az Instagrammon és a YouTube-on, ahol számos tartalmat jelenít meg, tesz közzé. A Felhasználónak joga van a Food&Tracker.com-ot követni ezeken a közösségi oldalakon és ott hozzászólásokat és új bejegyzéseket írni. A közösségi oldalaknak megvannak a saját Felhasználási feltételeik. A Felhasználónak joga és kötelessége előzetesen tájékozódni ezen feltételekről, melyek az alábbi linkeken érhetőek el:

Food&Tracker.com fenntartja a jogot, hogy bármikor megszűntesse bármelyik vagy minden közösségi oldalát, tartalmakat módosítson, rejtsen el vagy töröljön, mindenfajta előzetes tájékoztatás nélkül, amennyiben az érdekei úgy kívánják.

4.2. Irányelvek

4.3. Nem megfelelő felhasználói tartalom, szerzői jog megsértésének jelentése és következményei

Minden Felhasználónak joga van a közösségi oldalak moderátorai felé vagy az info@foodandtracker.com -on jelezni a nem megfelelő felhasználói hozzászólást és bejegyzést. Amennyiben egy Felhasználó megsérti a 4.2-es pontban felsorolt irányelvek bármelyikét a Food&Tracker.com fenntartja a jogot az adott hozzászólás vagy bejegyzés törlésére, a Felhasználó előzetes tájékoztatása nélkül és / vagy a Felhasználó kitiltására a Food&Tracker.com közösségi oldalairól.

5. A felelősség

5.1. A felelősség kizárása

A 3.4-es pontban leírtak szerint a Food&Tracker.com nem egy orvosi alkalmazás és a weboldalon és webapplikációban felelhető tartalom helyességét nem tudja garantálni, mivel a tartalom nincs ellenőrizve szakemberek által.

A Food&Tracker.com nem vállal felelősséget az élelmiszer adatok, tápanyag értékek, receptekkel és a különböző funkciók által használt kalkulátorokkal kapcsolatos információk pontosságáért, teljességéért, hasznosságáért és helyességéért.

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Food&Tracker.com web oldalon megjelenő minden tartalmat és ajánlást kizárólagosan saját felelősségére használ fel.

Food&Tracker.com nem vállal felelősséget a weboldalon és webapplikáción használható szolgáltatások hibamentes működéséért, teljességért, pontosságáért és megbízhatóságáért, az adott célra való alkalmasságáért.

Food&Tracker.com nem vállal felelősséget a szolgáltatások használatából, korlátozásából, megszűntetéséből, illetve az üzleti és / vagy magántermészetű információk elvesztéséből eredő anyagi és nem anyagi természetű károkért.

A 2.6-os pontban leírtak szerint, a szolgáltatás működéséhez Internet hozzáférés szükséges. A Food&Tracker.com nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hálózati hibákért és meghibásodásokért, az információ késéséért vagy elvesztésért.

A 2.5-ös pontban leírtak szerint a Food&Tracker.com nem vállal felelősséget a weboldalhoz és webapplikációhoz való folyamatos hozzáféréséért, a nem megfelelő működéséért, az esetleges üzemzavarokért.

Food&Tracker.com kizár minden felelősséget, amely a szolgáltatások közvetett vagy közvetlen felhasználásból ered.

Food&Tracker.com kizár minden felelősséget, amely a weboldal és webapplikáció által biztosított programok, funkciók használatából vagy letöltéséből, esetleges hibájából ered. Food&Tracker.com nem vállal semmilyen felelősséget weboldal és webapplikáció használatából eredő, a Felhasználó számítógépén, mobiltelefonján, tabletjén, vagy egyéb eszközén és egyéb vonatkozásban keletkezett károkért.

Food&Tracker.com nem vállal semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyek a Felhasználó számítógépén, telefonján, tabletjén és egyéb eszközén futó bármilyen programmal való összeegyeztethetetlenége vagy bármilyen internetes vírus miatt következik be.

5.2. A felhasználó felelőssége

Felhasználó a Food&Tracker.com weboldal és webapplikáció használatával elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére használja.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Food&Tracker.com nem egy orvosi alkalmazás és nem helyettesíti a szakemberrel (orvossal, diatetikussal) való konzultációt.

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó által létrehozott és esetlegesen megosztott tartalom és a tartalom által okozott vagy azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárért kizárólag a tartalmat feltöltő és megosztó Felhasználó a felelős. Food&Tracker.com semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó által feltöltött és megosztott tartalomért.

Felhasználó elfogadja, hogy bármely tartalom feltöltésével, létrehozásával és/vagy esetleges megosztásával lemond annak szerzői jogáról, és semmilyen anyagi vagy más jellegű követeléssel nem élhet az általa létrehozott tartalom után.

Felhasználó tudomásul veszi és elismeri, hogy a Food&Tracker.com weboldal és webapplikáció használata közbeni magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Food&Tracker.com weboldallal és webapplikációval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Food&Tracker.com weboldal által megkövetelt intézkedést megtenni ezeknek való megfelelés érdekében.

5.3. Kártérítés

Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Food&Tracker.com-nak nem áll módjában semmilyen jellegű anyagi és nem anyagi természetű károkért kártérítést fizetni.

Felhasználó köteles a Food&Tracker.com-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Food&Tracker.com weboldalt és webapplikációt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben vagy a Felhasználási feltételek megszegése miatt éri.

Felhasználó felelőssége a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztráció megszűnését követően is fennáll.

6. A Felhasználási feltételek módosítása

Food&Tracker.com fenntartja magának a jogot, hogy ezen Felhasználási feltételeket bármikor, előzetes tájékoztatás nélkül, előre meg nem határozott módon, egyoldalúan felülvizsgálja, módosítsa és kiegészítse. Az új, módosított Felhasználási feltételek azonnal hatályba lépnek.

Felhasználó felelőssége és kötelessége, hogy időről időre áttekintse a Felhasználási feltételeket.

Felhasználó amennyiben a változtatások megjelenését követően is használja a Food&Tracker.com weboldal és webapplikáció szolgáltatásait, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat és egyetért azokkal.

7. A Felhasználási feltételek megsértésének következményei

Food&Tracker.com weboldal és webapplikáció által nyújtott szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok betartásával, harmadik személyek és a Food&Tracker.com jogainak sérelme nélkül, a jelen Felhasználási feltételek betartása mellett vehetőek igénybe.

Amennyiben a Felhasználó megsérti a jelen Felhasználási feltételeket és / vagy jogszabályba ütközően veszi igénybe a Food&Tracker.com weboldal és webapplikáció által nyújtott szolgáltatásokat, a Food&Tracker.com-nak jogában áll a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni és/vagy megszüntetni, illetve a Felhasználó adatait és az általa összegyűjtött és közzétett tartalmat és információt előzetes értesítés nélkül törölni.

Abban az esetben, ha a Felhasználó jogsértő tartalmat helyezett el a Food&Tracker.com weboldalon és webapplikációban, a Food&Tracker.com a jogszabályi követelmények betartásával, előzetes tájékoztatás nélkül módosíthatja vagy törölheti az adott tartalmat.

8. Kapcsolat

Amennyiben a Felhasználónak bármilyen fajta kérdése, hozzáfűzni valója, visszacsatolása lenne a Food&Tracker.com által nyújtott szolgáltatásokkal vagy a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatban, az info@foodandtracker.com e-mail címen jelezni tudja.