Adatkezelési tájékoztató

Hatálybalépés napja: 2021.03.01.

1. Bevezetés

Ez a dokumentum a Food&Tracker weboldal és webapplikáció adatkezelését szabályozza, mely a https://foodandtracker.com (továbbiakban: Food&Tracker.com vagy Food&Tracker weboldal és webapplikáció vagy weboldal és/vagy webapplikáció) internet címen érhető el.

Ezen Adatkezelési tájékoztató a Felhasználók és/vagy Látogatók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók vagy Felhasználó) és azok eszközei, illetve a Food&Tracker.com szolgáltatásai használata közben létrejött interakcióiból keletkező adatokra vonatkozik.

Felhasználónak számít, minden olyan természetes vagy jogi személy, aki ellátogat a Food&Tracker weboldalra és/vagy igénybe veszi a webapplikáció funkcióit.

A Felhasználó a Food&Tracker.com használatával elfogadja és hozzájárul a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezeléshez.

2. Az adatkezelés jogalapja

Food&Tracker.com által végzett adatfelvétel, adatfeldolgozás és adatfelhasználás a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

3. Adatkezelő adatai

A Felhasználót érintő személyes adatok gyűjtésért, feldolgozásáért és felhasználásáért felelős Adatkezelő:
SAILSOFT Fejlesztő, Tervező és Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Bláthy Ottó utca 10. 1. em. 4.
2440 Százhalombatta
Magyarország

4. Titkosítás

A weboldallal és/vagy webapplikációval és/vagy harmadik személyekkel folytatott kommunikáció során az összes bejövő és kimenő adatforgalom TLS útján titkosított, azaz harmadik felek nem tudják elolvasni a továbbított adatokat. A weboldal címsávban található https:// kód és zár ikon jelöli, hogy a weboldal és/vagy webapplikáció használatához szükséges kapcsolat titkosított.

5. Személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása

5.1. Személyes adatok

Személyes adatnak számít a GDPR szerint: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;”.

A Food&Tracker.com számos módon gyűjti össze, használja és dolgozza fel a Felhasználók személyes adatait. Az alábbiakban ezek a módszerek kerülnek ismertetésre.

5.2. Weboldal használata során gyűjtött adatok

A Food&Tracker weboldal használata során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre a Felhasználóról:

Az adatkezelés célja: Ezeket az adatokat statisztikai célokból, biztonsági okokból (visszaélések és csalások kivizsgálása) és az alkalmazás optimális működésének (hibák, rendellenességek kijavítása) fenntartása érdekében gyűjti a Food&Tracker.com.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) pont f) bekezdése alapján a Food&Tracker.com, mint Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Felhasználók számára ezek az adatok nem érhetőek el.

5.3. Webapplikáció használata közben gyűjtött adatok

5.3.1. Kötelező adatok megadása a regisztrációkor

A Food&Tracker webapplikáció használatához a Felhasználónak regisztrálnia kell.

A regisztráció során az alábbi kötelező, személyes adatokat kell a Felhasználónak megadnia:

Az adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó saját maga nem törli a regisztrációját a Food&Tracker webapplikációban, az erre szolgáló funkció segítségével, ahogyan az a GDPR 7. cikk (1) pontja is rendelkezik.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) pont a) bekezdése alapján a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Más Felhasználók számára ezek az adatok nem érhetőek el.

5.3.2. Kötelező adatok megadása az első belépéskor

A Food&Tracker webapplikációba történő regisztrációt követően, az első bejelentkezéskor az alábbi, kötelező, személyes adatokat kell a Felhasználónak megadnia:

Az adatkezelés célja: A webapplikáció – a WHO által is használt – kalkulátora kiszámolja a Felhasználó számára javasolt kalória bevitelt és a hozzá tartozó célértékeket.

Az adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó saját maga nem törli a regisztrációját a Food&Tracker webapplikációban, az erre szolgáló funkció segítségével, ahogyan az a GDPR 7. cikk (1) pontja is rendelkezik.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) pont a) bekezdése alapján a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Más Felhasználók számára ezek az adatok nem érhetőek el.

5.3.3. Fogyasztási napló által rögzített adatok

A Food&Tracker webapplikáció használata során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre a Felhasználóról:

Az adatkezelés célja: A Felhasználó nyomon követhesse az étkezési szokásait, a bevitt- és elégetett kalóriaértékeit, súlyváltozásait, a folyadékbevitelét és vércukorszintjét.

Az adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó saját maga nem törli a regisztrációját a Food&Tracker webapplikációban, az erre szolgáló funkció segítségével, ahogyan az a GDPR 7. cikk (1) pontja is rendelkezik.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) pont a) bekezdése alapján a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Más Felhasználók számára ezek az adatok nem érhetőek el.

5.3.4. Automatikusan rögzített adatok a Food&Tracker által

A Food&Tracker webapplikáció használata során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre a Felhasználóról:

Az adatkezelés célja: Ezeket az adatokat statisztikai célokból, biztonsági okokból (visszaélések és csalások kivizsgálása) és az alkalmazás optimális működésének (hibák, rendellenességek kijavítása) fenntartása érdekében gyűjti a Food&Tracker webapplikáció.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) pont f) bekezdése alapján a Food&Tracker.com, mint Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Más Felhasználók számára ezek az adatok nem érhetőek el.

5.4. Megosztás barátokkal

A Food&Tracker webapplikáció egyik funkciója, hogy a Felhasználó által létrehozott, saját Ételkategóriákat, illetve a benne szereplő, a Felhasználó által rögzített alapanyagokat, ételeket, a Felhasználó megoszthatja a barátival és család tagjaival. A megosztás során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

Az adatkezelés célja: A megosztott adatok megérkezzenek és megjelenjenek a címzett Felhasználó webapplikációjában.

Az adatkezelés időtartama: Amíg a címzett Felhasználó saját maga nem törli a regisztrációját a Food&Tracker webapplikációban, az erre szolgáló funkció segítségével, ahogyan az a GDPR 7. cikk (1) pontja is rendelkezik.

A megosztó és címzett Felhasználókon kívül ezen adatok más Felhasználók számára nem érhetőek el.

5.5. Webadatok

Annak érdekében, hogy a Food&Tracker weboldal és webapplikáció felhasználó-barát és hatékony legyen, a Felhasználó bizonyos személyre szabható beállításai tárolásra kerüljenek, illetve egyéb információk gyűjtése céljából a Food&Tracker.com és a Food&Tracker.com megbízásából harmadik felek, úgynevezett sütiket tárolnak a Felhasználók merevlemezén.

Az ilyen típusú adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) pont f) bekezdése alapján a Food&Tracker.com, mint Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

5.5.1. Sütik
5.5.1.1. A Sütik definíciója

A süti egy információcsomag (kis méretű szövegfájlok), amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a Felhasználó eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolása.

5.5.1.2. A Food&Tracker.com által használt sütik

A Food&Tracker.com úgynevezett Munkamenet azonosítókat („session cookies”) használ. Ezek a sütik lehetnek:

5.5.1.3. Harmadik fél által használt sütik

A Food&Tracker.com megbízásából a Google Analytics, mint harmadik fél, szintén használhat sütiket a működésükhöz. A Food&Tracker.com a látogatottsági adatok méréséhez veszi igénybe a Google Analytics szolgáltatásait, amely anonim módon statisztikákat készít. A Google Analytics, a teljesség igénye nélkül az alábbi adatokat gyűjti:

A Google Analytics adatvédelméről és az általa használt sütikről a Felhasználó vagy a Látogató bővebb tájékoztatást itt találhat: Google Analytics – Adatvédelmi irányelvek

5.5.1.4. A sütik törlése és letiltása

A Felhasználónak jogában áll, hogy törölje vagy letiltsa a Food&Tracker.com és/vagy a Food&Tracker.com révén megbízott harmadik felek által használt sütiket. A sütik törlését vagy letiltását a Felhasználó a különböző böngészők erre szolgáló funkciójával teheti meg. Ez a funkció általában a böngészők Beállítások menüpontjában található meg.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben törli vagy letiltja a sütiket, akkor a Food&Tracker.com weboldal és webapplikáció csak korlátozottan lesz elérhető, hiszen bizonyos funkciók és kényelmi beállítások biztosításához a sütik használata elengedhetetlen.

5.5.2. HTML5 Local Storage

A sütik mellett a Food&Tracker.com HTML5 Local Storage-t is alkalmaz. A böngészőben található HTML5 Local Storage különbözik a sütiktől, de ugyanarra a célra használható. Célja, hogy egy nyomon követési azonosítót párosítson egy adott web-szerverhez a webböngészővel, hogy a webszerver azonosítani tudja a webböngészőt.

A Felhasználónak joga van, hogy törölje vagy letiltsa a Food&Tracker.com által használt HTML5 Local Storage-t. A HTML5 Local Storage törlését vagy letiltását a Felhasználó a különböző böngészők erre szolgáló funkciójával teheti meg. Ez a funkció általában a böngészők Beállítások menüpontjában található meg.

6. Az adattárolás módja és biztonsága

Az adatok tárolása elektronikus formában történik a Microsoft Azure felhőszolgáltatás szerverein. A Microsoft adatvédelméről és az általa használt sütikről a Felhasználó bővebb tájékoztatást itt találhat: Microsoft Adatvédelme

7. Az adatok továbbítása, nyilvánosságra hozatala

Food&Tracker.com által a Felhasználó személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik feleknek, természetes személyeknek és nem is kerülnek nyilvánosságra, kivéve megfelelő jogalappal rendelkező hatóság vagy hivatalos szerv megkeresése esetén.

8. A felhasználók jogai

8.1. Az adatok megtekintéséhez való jog

A Felhasználónak jogában áll a Food&Tracker.com által tárolt, rá vonatkozó személyes adatokat megtekinteni az erre kialakított, a webapplikációban elérhető funkciókkal.

Az adatmegtekintés jogalapja: A GDPR 15. cikke.

8.2. Az adatok visszavonásához és törléséhez való jog

A Felhasználónak jogában áll bármikor ingyenesen, bármilyen indoklás nélkül törölnie a korábban rögzített személyes és egyéb adatokat az erre kialakított, a webapplikációban elérhető funkcióval.

Az adatok törlésének jogalapja: A GDPR 17. cikke.

8.3. A panaszbenyújtáshoz való jog

A Felhasználónak joga van jogorvoslattal, panasszal élnie a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
E-mail cím: dpo@naih.hu
Weboldal: https://www.naih.hu/

Az jogorvoslat, panaszbenyújtás jogalapja: A GDPR 77. cikke.

9. Kapcsolat

Amennyiben a Felhasználónak bármilyen kérdése, hozzáfűzni valója, vagy észrevétele lenne a Food&Tracker.com által nyújtott szolgáltatásokkal vagy a jelen Adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, az info@foodandtracker.com e-mail címen tudja jelezni.